Tjänster

Tjänster

Byten och reparationer av glas!

Vi utför kostnadseffektiva montage och byten av…

  • Vindrutor
  • Bakrutor
  • Sidorutor
  • Förarfönster
  • Ventilationsfönster
  • Dekorrutor
  • Destinationsrutor
  • Dörrar

Vi samarbetar med de flesta ledande leverantörer och generalagenter av bussar och bussglas vilket ger oss direkt tillgång till originalglasen i de vanligast förekommande bussmodellerna. Med detta erbjuder vi en mycket väl fungerande logistik kring alla frekventa glasrutor i de allra flesta delar av landet.

Sol- och säkerhetsfilm

En rätt vald och placerad skyddsfilm ger värdefulla fördelar ur både säkerhets-, bekvämlighets- och energisynpunkt. Stenskotts- och splitterfilm är avgörande faktorer i ett aktivt förebyggande säkerhetstänkande för både förare och passagerare. En bra solfilm ger ökad komfort samtidigt som den avlastar fordonets klimatanläggning och medverkar till effektiv energibesparing.
Vi hjälper dig till rätt val av film med hänsyn tagen till geografisk placering, modell och trafiksituation.

Back to Top