Nyheter

SBTi godkänner Cary Groups vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål

mars 2024

Cary Groups mål för att minska växthusgasutsläpp har nu validerats av Science Based Targets initiative (SBTi) som att vara i linje med den senaste klimatvetenskapen och förenliga med målen i Parisavtalet. Cary Group åtog sig i maj 2022 att sätta mål i enlighet med SBTi:s kriterier, och lämnade in de nya målen för validering i oktober 2023.

 

− Vi är mycket nöjda med att ha fått våra utsläppsminskningsmål validerade av SBTi, och vi ser fram emot att fortsätta erbjuda våra kunder smarta lösningar för hållbar bilvård. Med ett stort fokus på cirkularitet och att reparera istället för att byta ut vindrutor, när det är möjligt, accelererar nu vår resa. Vår klimatpåverkan kommer fortsätta att minska genom en ökning av andelen förnybar energi, hållbara transporter och en mer hållbar försörjningskedja, säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

Med de nya målen har Cary Group förbundit sig att minska CO2e-utsläppen från scope 1 & 2 med 42 % i linje med 1,5°C-scenariot från 2022 till 2030. För Scope 3 ska utsläppen minska i förhållande till bruttovinsten med 52 % till 2030, jämfört med basåret 2022. Scope 3 målet omfattar köpta varor och tjänster, bränsle- och energi, transport och distribution, samt verksamhetens avfall.

SBTi är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och Världsnaturfonden. SBTi fokuserar på att driva på företag världen över att halvera sina utsläpp före 2030.

Som en del i att nå våra vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål kommer Cary Group från andra kvartalet 2024 fortsätta att klimatkompensera för sin egen verksamhet (Scope 1 och 2), men för värdekedjans utsläpp (Scope 3) istället implementera intern koldioxidprissättning (ICP) för att påskynda utsläppsminskningen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of Corporate Communication, Cary Group
Tel: +46 70 868 40 50
Email: Helene.gustafsson@carygroup.com

 

 

 

Om Cary Group
Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

SBTi_SVE_240304

SBT
Tillbaka till nyheter