Framåt mot en hållbar framtid med cirkulära tjänster och material

På Cary Group strävar vi efter att uppnå ett cirkulärt flöde av material i våra tjänster – vilket sparar pengar, resurser, och vår miljö. När det gäller busskarossglas renoverar vi när det är möjligt istället för att byta ut. Renoveringen av ett busskarossglas innebär att demontera glaset, slipa och polera det till nytillverkad standard, i stället för att ersätta det.

Genom att renovera i stället för att byta sparar vi cirka 127 kg CO2e per reparation, där materialproduktion står för den större delen av utsläppen. 100 reparerade busskarossglas motsvarar en besparing på cirka 1,8 varv körda runt ekvatorn med en genomsnittlig bensindriven personbil.

Materialproduktion

Tillverkningen av bussglas börjar i flytglasverk med följande råvaror: sand (~73 %), soda (~13 %), kalksten (~9 %), dolomit (~4 %), andra spårämnen (~1 %) Efter härdning eller laminering av glaset läggs olika fästen till för montering på fordonet och/eller fordonets funktionalitet på uträkningar utförda av våra största glasleverantörer uppskattar vi koldioxidavtrycket från tillverkning av ett busskarossglas à 25 kg till cirka 59,00 kg CO2e och kombinerat med aluminiumram, tätningslist, vindrutelim totalt 140 kg CO2e per glas.

(1) Glasemissionsfaktorn är leverantörsspecifik och andra emissionsfaktorer är från Defra 2023.

Vid renovering av ett busskarossglas är de enda nya materialen som behövs poleringsduk, slippasta, tätningslister och vindrutelim. Det ger ett beräknat utsläpp på 4 kg CO2e (2).

(2) Uträknat med hjälp av emissionsfaktorkällan Defra 2023 för poleringsduk, slippasta och vindrutelim (polyuretan) och leverantörsspecifik emissionsfaktor förtätningslister.

Montering

Vid ett byte använder vi huvudsakligen två typer av verktyg; skärverktyg och limpistol – båda elektriska. Ett byte tar cirka åtta timmar och inkluderar utskärning av det skadade glaset, rengöring av bussens ram, limning, och montering av det nya glaset.

Vi strävar efter att alla våra verkstäder ska drivas av enbart grön el, som kommer från koldioxidfria energikällor som vind- och vattenkraft. Med den genomsnittliga förbrukningen av våra fabriker är de beräknade utsläppen för den el som krävs cirka 8 kg CO2e. En renovering kräver mer tid då det inkluderar en del väntetider och tar cirka arton timmar. Med den genomsnittliga förbrukningen från våra anläggningar är de beräknade utsläppen för den el som krävs cirka 18 kg CO2e (3)

(3) AIB (market based) som emissionsfaktorkälla.

Montering

Vid ett byte använder vi huvudsakligen två typer av verktyg; skärverktyg och limpistol – båda elektriska. Ett byte tar cirka åtta timmar och inkluderar utskärning av det skadade glaset, rengöring av bussens ram, limning, och montering av det nya glaset.

Vi strävar efter att alla våra verkstäder ska drivas av enbart grön el, som kommer från koldioxidfria energikällor som vind- och vattenkraft. Med den genomsnittliga förbrukningen av våra fabriker är de beräknade utsläppen för den el som krävs cirka 8 kg CO2e. En renovering kräver mer tid då det inkluderar en del väntetider och tar cirka arton timmar. Med den genomsnittliga förbrukningen från våra anläggningar är de beräknade utsläppen för den el som krävs cirka 18 kg CO2e (3)

(3) AIB (market based) som emissionsfaktorkälla.

Transporter och avfallshantering

Materialet som används vid både byte och renovering ett busskarossglas transporteras till våra anläggningar där det använda materialet tas om hand om med avfallstransporter. Eftersom byte kräver ett glas på i genomsnitt 25 kg är de beräknade utsläppen för transporter cirka 1 kg CO2e. (4)

När glasbytet är utfört transporteras allt använt glas och annat material till återvinning. För närvarande, eftersom busskarossglas härdas, kan man inte återvinna det utan det används i stället för deponimaterial inom anläggnings- och byggbranschen.

Det nya material som krävs vid renovering av ett glas väger 0,6 kg, där samma mängd blir avfall, och därmed blir de beräknade utsläppen nära 0 kg CO2e.

(4) För distribution används en leverantörsspecifik emissionsfaktor, och för avfallshanteringen och transport används Defra 2023 som källa.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet? Kontakta oss gärna.