Nyheter

Cary Group publicerar Hållbarhetsredovisningen för 2023

mars 2024

Cary Group meddelar idag att Hållbarhetsredovisningen på engelska för 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Hållbarhet – Cary Group (https://carygroup.com/sv/hallbarhet/).

”Under 2023 tog vi flera stora steg på vår hållbarhetsresa. Vi uppnådde en rekordhög reparationsgrad för vindrutor på koncernnivå, 33%, och etablerade en grön strategi för vår fordonsflotta som innebär att inga nya företagsbilar med förbränningsmotor (ICE) kommer köpas in eller leasas. Det är med stolthet vi kan meddela att våra mål har verifierats av Science Based Targets Initiative. Jag vet att vi under 2024 kommer att fortsätta ta fler steg mot en mer hållbar framtid och erbjuda våra kunder fler smartare lösningar för hållbara biltjänster”, säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

Cary Groups minskningsmål, nu verifierade av SBTi, innebär en minskning av CO2e-utsläpp från Scope 1 och 2 med 42%, i linje med 1,5°C-scenariot från 2022 till 2030. Scope 3-utsläpp ska minskas i förhållande till bruttovinsten med 52% till 2030, jämfört med basåret 2022. Scope 3-målet inkluderar inköpta varor och tjänster, bränsle och energi, transport och distribution samt avfall som genereras i verksamheten.

Som en del av vår klimathandlingsplan för att nå våra vetenskapliga mål, kommer Cary Group från och med 2024 fortsätta att klimatkompensera för sin egen verksamhet (Scope 1 och 2), men för utsläppen i värdekedjan (Scope 3) kommer vi istället att införa intern koldioxidprissättning (ICP) för att accelerera utsläppsminskningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication

Tel: +46 708 684 050

E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

SUSTAINABILITY_SVE_24-03-20

Tillbaka till nyheter