Cary Group publicerar Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2021

apr 12, 2022

Cary Group Holding AB (Publ) meddelar idag att Års- och Hållbarhetsredovisningen på svenska för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.carygroup.com. 2021 års Ersättningsrapport finns tillgänglig på sidan för Bolagsstyrning på www.carygroup.com.

Läs mer