Nyheter

Cary Group publicerar Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2021

april 2022

Cary Group Holding AB (Publ) meddelar idag att Års- och Hållbarhetsredovisningen på svenska för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.carygroup.com. 2021 års Ersättningsrapport finns tillgänglig på sidan för Bolagsstyrning på www.carygroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-12 08:30 CEST.

cary-group-arsredovisning

Tillbaka till nyheter