Nyheter

Cary Group Holding AB (publ):s budkommitté utser rådgivare

juni 2022

Med anledning av det kontanta offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Cary Group Holding AB (publ) (“Cary Group”) som lämnades av CVC Fonder och Nordic Capital genom Teniralc BidCo AB (”Erbjudandet”) igår den 29 juni 2022 har den oberoende budkommittén utsett finansiella och legala rådgivare.

Budkommittén har utsett Jefferies GmbH[1] som finansiell rådgivare och White & Case som legal rådgivare. Rådgivarna kommer att bistå budkommittén i dess utvärdering av Erbjudandet.

Vidare kommer budkommittén att inhämta ett oberoende värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion).

Den oberoende budkommittén som företräder Cary Groups styrelse i samband med Erbjudandet består av Cary Groups styrelseordförande Juan Vargues och styrelseledamöterna Magdalena Persson och Ragnhild Wiborg. Budkommittén kommer i enlighet med regelverket att meddela sitt yttrande angående Erbjudandet senast två veckor innan slutdatumet för acceptfristen för budet. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas starta omkring den 7 juli 2022 och avslutas den 22 augusti 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Juan Vargues, styrelseordförande och ordförande i den oberoende budkommittén

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group

Cary Group är specialister på hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas med ett kompletterande erbjudande för reparation av bilskador. Genom god tillgänglighet, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra enkla och hållbara val. Vi kallar det Smarter solutions for sustainable car care. För mer information, besök www.carygroup.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-30 15.30 CEST.

[1] Jefferies GmbH är registrerat i Tyskland och auktoriserat och reglerat av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Jefferies agerar finansiell rådgivare till Cary Group med anledning av Erbjudandet. Jefferies ger inte råd till någon annan person och är inte heller ansvarig för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls Jefferies kunder till någon annan person.

Cary Group Holding AB (publ)s budkommitté utser rådgivare

Tillbaka till nyheter