Nyheter

Cary Group fortsätter sin europeiska expansion genom förvärvet av ExpressGlass i Portugal

december 2021

Cary Group har tecknat avtal om att förvärva 100% av det portugisiska bolaget GlassCo S.A., ägare till ”ExpressGlass”, verksamma inom reparation och byte av bilglas i Portugal. Förvärvet är ytterligare ett steg i bolagets europeiska expansion. ExpressGlass har 90 verkstäder i Portugal, av vilka 44 är egenägda och 46 drivs av oberoende partners under ExpressGlass varumärke. Total försäljning, inklusive försäljning från franchiseverkstäder, uppgick under 2020 till cirka 15 miljoner Euro och nettoförsäljningen hänförlig till bolaget uppgick till cirka 11 miljoner Euro. Antalet anställda uppgår till cirka 200.

”Med förvärvet av portugisiska ExpressGlass fortsätter Cary Group sin europeiska expansion. ExpressGlass har ett starkt varumärke, levererar tjänster med hög kvalitet och service, samt har starka relationer till försäkringsbolag och andra kunder. Den portugisiska marknaden för reparation, byte och kalibrering av fordonsglas är en viktig del av den europeiska marknaden med en stark förväntad tillväxt de kommande åren, drivet av en växande bilflotta, ökat antal körda mil per bil och ökad komplexitet i vindrutor, vilket driver behovet av kalibrering. Förvärvet av ExpressGlass är ett naturligt steg i vår konsolideringsresa och befäster Cary Groups position på den Iberiska halvön”,säger Anders Jensen, VD för Cary Group.

ExpressGlass är specialiserat inom reparation och byte av fordonsglas, inklusive kalibrering av avancerade förarassistanssystem (ADAS). Bolaget verkar genom 44 egna verkstäder runt om i Portugal, samt 46 verkstäder som drivs av oberoende partners. ExpressGlass, med huvudkontor i Porto, grundades 2004 och driver även en egen grossistverksamhet från anläggningar i Porto och Lissabon via dotterbolaget Diveraxial S.A.

Nuvarande ledning kommer att fortsätta leda bolaget även under Cary Groups ägande. ExpressGlass kommer att ingå i Cary Groups segment Övriga Europa och förvärvet beräknas slutföras under första kvartalet 2022. Bolaget har en justerad lönsamhetsmarginal i linje med den för Cary Groups segment Övriga Europa.

Cary Group genomför så kallade plattformsförvärv (expansion till nya geografiska marknader), tilläggsförvärv (förvärv av ytterligare verksamheter på en befintlig marknad) samt förvärv av enskilda verkstäder. Hittills i år har Cary Group förvärvat 19 bolag med en total årsomsättning om cirka 1 miljard SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Jensen, VD, Cary Group
Tel:+46 10 121 96 12

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt-och lackskador och SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

Denna information är sådan information som Cary Group Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-29 15:30 CET.

Cary Group fortsätter sin europeiska expansion genom förvärvet av ExpressGlass i Portugal

Tillbaka till nyheter