Cary Group fortsätter att genomföra åtgärder för att minska koldioxidutsläppen

3 sep, 2021

Cary Group erbjuder bilvårdstjänster som förlänger fordonens livslängd och hjälper att bevara dess värde och säkerhetsfunktioner. Att ta hand om och reparera istället för att ersätta, med socialt ansvarstagande och minimal miljöpåverkan, är grunden för en hållbar bilvård hos Cary Group. Dessutom förbinder sig Cary Group att hjälpa kunderna att göra välgrundade val ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhet integreras i varje steg av vindrutans resa hos Cary Group, från den första interaktionen med kunden efter att ett stenskott uppstått och skadebedömningen, genom reparations- eller utbytesprocessen till dess att vindrutan är reparerad och återvunnen. Från och med augusti har Cary Group beslutat att erbjuda eldrivna lånebilar för att minska klimatpåverkan från kunden under servicetiden.

Läs mer

Tillbaka till nyheter