Nyheter

Cary Group blir klimatneutrala

februari 2022

Cary Group erbjuder bilglas- och bilskadetjänster som förlänger fordonens livslängd och hjälper att bevara deras värde och säkerhetsfunktioner. Att med socialt ansvarstagande och minimal miljöpåverkan ta hand om och reparera, i stället för att ersätta med nytt material, är grunden för hållbar bilvård hos Cary Group. Trots en hållbar strategi avger Cary Groups tjänster ett klimatavtryck. Sedan 2020 har Cary Group därför klimatkompenserat en del av sina direkta utsläpp, men under 2021 togs ytterligare ett steg för att kompensera samtliga utsläpp då Cary Group blir klimatneutralt.

”Att förbättra vår kundupplevelse och samtidigt värna om vår planet är en vinst i dubbel bemärkelse. Hållbarhet integreras i varje steg av vindrutans resa hos Cary Group. Det börjar i den första interaktionen med kunden efter att ett stenskott uppstått, vidare i skadebedömningen, reparations- eller utbytesprocessen och till dess att vindrutan är reparerad eller bytt och då återvunnen.Genom att Cary Group nu blir klimatneutrala stärker vi vårt hållbara erbjudande ytterligare. Vi vill vara det hållbara valet när det gäller reparation och byte av fordonsglas och vi letar alltid efter fler sätt att minska vår klimatpåverkan”,säger Mia Ejendal, COO för Cary Group.

Klimatneutraliteten innebär att Cary Group genom klimatkompensationsprojekt fångar upp och binder lika mycket CO2-ekvivalenta utsläpp som bolaget självt släpper ut, så den slutliga summan blir noll. Cary Group kompenserar därmed för alla utsläpp i produktlivscykeln (Scope 1, 2 och 3), vilket innebär att bolaget tar ansvar för bland annat utsläpp från egna tjänster vid reparation eller byte av en vindruta, men även kompenserar för de utsläpp som genereras hos olika leverantörer. Klimatneutralitet innebär att beräkningar av utsläpp görs i enlighet med standarden ISO 14021 och är tredjepartscertifierade.

Kompensationen sker i trädplanteringsprojekt, certifierade i enlighet med standarden Plan Vivo.

För mer information, vänligen kontakta:

Mia Ejendal, COO för Cary Group
Tel: +46 736 00 33 63

Helene Gustafsson, Head of IR & Corporate Communication
Tel: +46 708 684 050
E-post: helene.gustafsson@carygroup.com

Om Cary Group
Cary Group erbjuder hållbara skade-och bilvårdstjänster med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien, specialiserade inom reparation och byte av bilglas med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt- och lackskador och SMART repair. Med bra tillgänglighet för kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi våra kunder att göra förenklade och hållbara val. För mer information, besök www.carygroup.com.

Cary Group blir klimatneutrala

Tillbaka till nyheter