Cary Group ansluter sig till Science Based Targets initiative

maj 21, 2022

Cary Group strävar efter att vara ledande inom satsningar på klimatåtgärder inom sin bransch. Bolaget har därför, som en del i sin strategi, formulerat en hög och tydlig målsättning för hur man ska minska sitt klimatavtryck. Cary Group ansluter sig därmed till Science Based Targets initiative (SBTi) som ett nästa steg i att nå målet att reducera sina utsläpp i linje med Parisavtalets 1,5°C-mål till 2030.

Läs mer