Hög försäljningstillväxt på en växande marknad

Andra kvartalet 2022Nettoomsättningen ökade med 81% och uppgick till 1 050 MSEK (575). Organisk tillväxt uppgick till 5%.Justerad EBITA ökade till 168 MSEK (103), vilket motsvarar en marginal om 16,1% (18,0).Periodens resultat uppgick till 100 MSEK (26) och resultat...

Hög försäljningstillväxt och en stark start på året

Första kvartalet 2022 Nettoomsättningen ökade med 65% och uppgick till 756 MSEK (457). Organisk tillväxt var 7%.Justerad EBITA ökade till 88 MSEK (73), vilket motsvarar en marginal om 11,6% (15,9).Periodens resultat uppgick till 33 MSEK (32) och resultat per aktie...

Stark organisk tillväxt och fortsatt europeisk expansion

Fjärde kvartalet 2021 Nettoomsättningen ökade med 53% till 532 MSEK (349).Justerad EBITA ökade till 36 MSEK (20), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 6,7% (5,9).Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13 MSEK (11).Justerat rörelseresultat (EBIT) ökade till 22...

Hög förvärvstillväxt resulterade i stark tillväxt

Tredje kvartalet 2021 Nettoomsättningen ökade med 28% till 577 MSEK (450).Justerad EBITA ökade till 82 MSEK (76), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 14,2% (16,8).Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 11 MSEK (73).Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick...