Stark organisk tillväxt och fortsatt europeisk expansion

Fjärde kvartalet 2021 Nettoomsättningen ökade med 53% till 532 MSEK (349).Justerad EBITA ökade till 36 MSEK (20), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 6,7% (5,9).Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13 MSEK (11).Justerat rörelseresultat (EBIT) ökade till 22...