Hög förvärvstillväxt resulterade i stark tillväxt

Tredje kvartalet 2021 Nettoomsättningen ökade med 28% till 577 MSEK (450).Justerad EBITA ökade till 82 MSEK (76), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 14,2% (16,8).Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 11 MSEK (73).Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick...