Hög försäljningstillväxt på en växande marknad

Andra kvartalet 2022Nettoomsättningen ökade med 81% och uppgick till 1 050 MSEK (575). Organisk tillväxt uppgick till 5%.Justerad EBITA ökade till 168 MSEK (103), vilket motsvarar en marginal om 16,1% (18,0).Periodens resultat uppgick till 100 MSEK (26) och resultat...