Hög försäljningstillväxt och en stark start på året

Första kvartalet 2022 Nettoomsättningen ökade med 65% och uppgick till 756 MSEK (457). Organisk tillväxt var 7%.Justerad EBITA ökade till 88 MSEK (73), vilket motsvarar en marginal om 11,6% (15,9).Periodens resultat uppgick till 33 MSEK (32) och resultat per aktie...