Cary Group Holding AB (publ) ansöker om avnotering

Till följd av att CVC Fonder och Nordic Capital, genom Teniralc BidCo AB (“Teniralc”), kontrollerar mer än 90 procent av aktierna Cary Group Holding AB (publ) (”Cary Group” eller ”Bolaget”) och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i...

Uttalande från den oberoende budkommittén för Cary Group Holding AB (publ) med anledning av det höjda offentliga kontanterbjudandet från Teniralc BidCo AB om 70 kronor per aktie

Den oberoende budkommittén för Cary Group Holding AB (publ) (”Cary Group” eller ”Bolaget”) rekommenderar enhälligt alla aktieägare att acceptera det höjda erbjudandet från Teniralc BidCo AB (”Teniralc”). Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén för Cary...