Cary Group Holding AB (publ) ansöker om avnotering

Till följd av att CVC Fonder och Nordic Capital, genom Teniralc BidCo AB (“Teniralc”), kontrollerar mer än 90 procent av aktierna Cary Group Holding AB (publ) (”Cary Group” eller ”Bolaget”) och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i...

Kommuniké från Cary Groups årsstämma 2022

Cary Group Holding AB (publ) har idag, tisdagen den 17 maj, hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Fastställelse av årsredovisningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse...