Ökat antal aktier och röster i Cary Group Holding AB

Per idag den 30 september 2021 uppgår antalet aktier och röster i Cary Group Holding AB till 131 848 996. Förändringen av antal aktier och röster har föranletts av den fondemission och de nyemissioner om totalt 35 515 846 aktier som genomfördes i samband med...