Valberedning i Cary Group Holding AB (publ)

Valberedningen för Cary Group Holding AB (publ) (”Cary Group”) har nu utsetts. Vid en extra bolagsstämma i Cary Group den 13 augusti 2021 antogs en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tillsvidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen utgöras...