Kommuniké från Cary Groups årsstämma 2022

Cary Group Holding AB (publ) har idag, tisdagen den 17 maj, hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Fastställelse av årsredovisningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CARY GROUP HOLDING AB

Aktieägarna i Cary Group Holding AB, org.nr. 559040–9388 (“Cary Group”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha...