KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CARY GROUP HOLDING AB

Aktieägarna i Cary Group Holding AB, org.nr. 559040–9388 (“Cary Group”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha...