Kommuniké från Cary Groups årsstämma 2022

Cary Group Holding AB (publ) har idag, tisdagen den 17 maj, hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Fastställelse av årsredovisningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse...